NuDanza osvobaja!

0
0
Nu Danza

Ples in zdravje sta med seboj tesno povezana. Na našem SalsaPortalu tokrat objavljamo članek o malo drugačnem plesu, ki se imenuje NuDanza (pred leti poznan kot NeoDance).

Pri NuDanzi gre za paleto plesnih tehnik, ki ustvarjajo močne osvobajajoče izkušnje. V tem trenutku lahko NuDanzo označimo za duhovno tehniko, toda njena zgodovina je nadvse zanimiva.

NuDanza (tedaj imenovana NeoDance) je nastala pred približno petnajstimi leti kot rezultat mojega raziskovanja pozabljene neolitske civilizacije Stare Evrope. Ta civilizacija je živela na ogromnem področju, ki se je razprostiralo od današnje Češke na severu preko celotnega Balkana in Grčije ter na jug in vzhod čez ozemlje današnje Turčije. Zanjo so bile značilne tako nenavadne stvari, da so današnjemu človeku skorajda nedoumljive. Mesta na primer, ki so bila precej velika (in so pogosto štela nekaj deset tisoč prebivalcev), niso imela utrdb ali kakršnih koli vojaških objektov.

Našli niso nobenih sledov vojaških dejavnosti, prav tako ne prevelike razlike v družbenem statusu. Vse kaže na enakopravnost spolov (za razliko od patriarhalnih civilizacij, ki so nastale pozneje in v katerih je opazna moška dominantnost). V prid temu govori tudi prisotnost čaščenja Boginje, torej ženske oblike vrhovne inteligence, in ne Boga moškega, kot je postalo običajno pozneje in velja še dandanes.

Zemljevid Evrope
Zemljevid Stare Evrope

Vsakomur, ki se pozabava s to stranjo zgodovine človeštva, se neogibno postavlja vprašanje, kako je mogoče, da tako dolgo časa (približno sedem tisoč let, od 10.000 pr. n. št. do 3.000 pr. n. št.) ni prišlo do vojn in družbenih nemirov ter kako to, da je med ljudmi vladala enakopravnost in ti niso poznali diskriminacije na podlagi spola ali premoženja? Mar nista vojna in izkoriščanje drugih ljudi svojevrstna naravna značilnost človeka in družbe, posebej tistih najzgodnejših?

Videti je, da to ne drži. Zgodovina neolitske kulture Stare Evrope nas uči, da je mogoče živeti tudi drugače, to pa nas navdaja z upanjem, da bo, morebiti, mogoče drugače živeti tudi v prihodnosti.

Način, na katerega ljudje delujejo in se obnašajo do sebe in do drugih, temelji na njihovi izkušnji; na notranjem doživljanju sveta. Očitno so imeli ljudje v času Stare Evrope v zvezi s svetom in sabo v njem drugačno izkušnjo. Razen neovrgljivih zgodovinskih dejstev je nemogoče vedeti, kakšna je bila kvaliteta življenja ljudi v Stari Evropi in ali je šlo res za neko vrsto utopije. Toda vsi mi sanjamo o boljši družbi, pravičnejših odnosih in svobodnejšemu življenju.

»Če obstaja kakršna koli možnost za uresničenje sanj o boljšem svetu, potem se ta skriva v spremembi izkušnje; v spremembi doživljanja resničnosti v nas in okrog nas.«

Eden od načinov za rojstvo te spremembe je tudi osvobajajoča izkušnja plesa.

Morebitne družbene posledice spremembe notranje izkušnje bomo prepustili času in povečanju števila ljudi s takšno izkušnjo. Zdaj nas zanima, kaj natanko je tisto, kar ustvarja NuDanza in zakaj naj bi se človek danes poglobil v njeno raziskovanje in izvajanje?

Ples

V prvi vrsti je NuDanza ples. Hkrati gre za njeno najpomembnejšo lastnost. Lahko ji rečete »duhovni ples«, toda bistvenega pomena je, da NuDanza, tako kot vsak drug ples, ustvarja občutek ugodja. Ko se telo giba v ritmu glasbe, človek občuti srečo, ki se, ob izpolnjevanju določenih pogojev, spreminja v ekstazo.

Morda se sprašujete, zakaj torej ne bi plesali na običajen način? Kaj je na NuDanzi tako posebnega? Najprej gre za okolje. Kot veste, je današnja plesna zabava, posebej pri mladih, skoraj neločljivo povezana z alkoholom, pogosto pa tudi z drogami. Pozornost takšnih »plesalcev« je skoraj vedno usmerjena navzven. Poudarjajo površinske vrednote, kakršni so videz, izvedba ali kakršna druga vrednota, vsiljena z okoljem subkulture, v katerem se ples odvija. Skorajda nemogoče je, da bi se človek posvetil plesu, ne da bi bil pri tem izpostavljen prevelikemu hrupu, zadušljivemu prostoru, vsiljivim ljudem, zlorabi drog in drugim negativnim dejavnikom. Kdaj ste se nazadnje dobro naplesali brez spremljave teh navidezno neogibnih pojavov?

NuDanza je ples v polnem pomenu besede. Lahko vam da zagon, vas osvobodi, izpopolni – in vse to brez neželenih dodatkov in v okolju, ki mu lahko rečete duhovno, a je predvsem človeško in svobodno.

Druga posebnost NuDanze je, da je namenjena ustvarjanju močnih osvobajajočih izkušenj. To je njen cilj. Zato obstaja. Pri drugih plesih se izkušnje rodijo kot stranski produkt, to pa pomeni, da pozornost plesalcev ni usmerjena nanje. Pri NuDanzi so izkušnje v žarišču zavesti plesalcev, kar pomeni, da se izkušnje rodijo pogosteje in hitreje, so močnejše in globlje in da se lahko sčasoma razvijajo in okrepijo.

Osvobajajoče izkušnje

Kot najpomembnejša lastnost zavestnega bitja je svoboda želja vseh nas. Čutimo, da je življenje vredno živeti zgolj, če smo svobodni. Pri t. i. »duhovnem delu« gre pravzaprav za iskanje svobode.

Toda v kolikšni meri smo pravzaprav svobodni? Kako zelo zares živimo življenje zunaj vzorcev, ki nas omejujejo, in v kolikšni meri smo ujetniki lastnih želja in potreb, ujetniki lastne karme? Odgovor na to vprašanje mora vsakdo najti sam, teženje k svobodi – čim večji, čim bolj popolni, pa nam je skupno.

V svojem delu »Izničenje faktorja karme« sem opozoril na devet osnovnih karmičnih faktorjev, katerih ujetniki smo, vendar tudi na devet osnovnih osvobajajočih izkušenj, ki trejo okove, v katere smo vklenjeni. Vsa duhovna prizadevanja in delo na osebni rasti ter razvoju zavesti je mogoče strniti v teh devet osvobajajočih izkušenj. Več jih imate, manj ste ujeti.

Obstajajo različni načini, da v sebi prebudite osvobajajoče izkušnje. Morda se boste s katero od njih ukvarjali v prihodnosti, spet druge ste zagotovo že doživeli. Na tej točki je pomembno poudariti, da NuDanza predstavlja metodo, s katero se neposredno ne izpostavite le eni, temveč kar štirimi med njimi!

  • Prva osvobajajoča izkušnja je spontanost, ki blaži in razblinja nenehno potrebo po istovetenju. Na začetku gre za spontane gibe telesa, pozneje pa ta spontanost zaživi tudi v drugih vidikih življenja.
  • Tu so še igrivost, izkušnja prepuščanja toku in nazadnje neposredna izkušnja duhovne empatije. Poleg teh štirih osvobajajočih izkušenj, ki jih NuDanza oživlja neposredno, posredno vključuje še dve: izkušnjo skrivnostnosti in izkušnjo sinhronicitete. Sklenemo lahko, da s poglabljanjem v NuDanzo z eno potezo ublažimo večkraten vpliv karmičnih vzorcev v svojem življenju in postanemo svobodnejši.

Struktura NuDanze

Ker je NuDanza plesna tehnika, se vse začne z izničevanjem vzorcev na ravni našega telesa oziroma gibov. Telo je najpogostejše in najmočnejše žarišče poistovetenja. Fraza »to sem jaz« se pri večini ljudi v prvi vrsti nanaša na telo. Močno smo centralizirani – najprej okrog telesa, nato okrog občutka »to sem jaz«. Čeprav v teoriji lahko razumemo, da to ne drži, nam v izkustvenem smislu to dejstvo predstavlja težavo. Najpomembnejša prednost, ki vam jo bo izvajanje NuDanze prineslo, je prenehanje tako neomajnega in nedvomnega istovetenja z materialnim telesom; to pa predstavlja svojevrstno globinsko decentralizacijo.

Vsako nadaljnje raziskovanje NuDanze temelji na osnovnih plesnih »elementih« v tako imenovanem »Plesu narave«. Zato je prva delavnica obvezna in predstavlja temelj nadaljnjega dela. Udeleženci se na delavnici naučijo, kako telo prepustiti »naravnim elementom« zemlje, vode, ognja, zraka in kaosa. Poleg specifičnih, a zelo preprostih gibov je za vsak element značilna tudi določena vrsta dihanja. Ples elementov na globoki telesni ravni razbija iluzijo, da smo ločeni od narave in drug od drugega.

Ko se plesalec ali plesalka enkrat nauči, kako združiti nežno usmerjanje posameznega elementa z nedvomno spontanostjo in prepuščanjem toku, je pripravljen(a) na nadaljnje poglabljanje v NuDanzo. Slednje je mogoče utrjevati skozi plesanje v skupini ali samostojen ples, največji učinek pa dosežemo s t. i. NuDanza Deepness Programom (NDP).

NDP se organizira kot občasno dvodnevno, tridnevno ali večdnevno posvečanje odkrivanju skrivnosti plesa. Vsak NDP je ločeno doživetje, neponovljiv in edinstven program, ki plesalcem omogoča nepretrgan razvoj, hkrati pa ne zahteva hierarhične strukture pridobivanja izkušenj. Konkretno to pomeni, da prihod na en NDP ni pogoj za prihod na drugega, prav tako ni pomembno zaporedje izkušenj. Vsak NDP predstavlja edinstveno priložnost, malo umetniško delo, s katerim se potopimo v področje, ki bi sicer ostalo nedotaknjeno. Vsebina in struktura NDP-ja sta odvisni od voditelja ali voditeljice, predvsem pa od izkušenj skupine, ki se ga udeležuje.

NuDanza Deepness Program temelji na znanjih in tehnikah, zajetih v nekdanjih NeoDance delavnicah 2 in 3 (Ples zavesti in Ples Sadashive), a se nanju ne omejuje. To pomeni, da bomo številne elemente in tehnike, ki se jih na teh delavnicah le bežno dotaknemo, na NDP-ju podrobno raziskali.

Nadaljevanje NuDanza izkušnje na Deepness programih bo vključevalo ritualne gibe, ritualne plese in nasploh plese, ki spodbujajo rojstvo skupne zavesti o določeni izkušnji. Telo kot ločeni individuum nič več ne predstavlja žarišča resničnosti, temveč je le delček, v katerem se odraža celota. Na ta način so omejitve posamičnosti manjše in blažje. Elementi narave oživijo, skozi rituale pa telo, duh, um in občutki postanejo bolj prilagodljivi in prevzamejo vlogo sredstva in instrumenta, ne pa trdne opore, okrog katere gradimo svojo identiteto.

Posamezni NDP-ji se bodo potopili v problematiko pretanjenih moških in ženskih energij, ki so v vseh nas; segali bodo tudi na področje ljubezni in seksualnosti ter tako strli še tiste zadnje in najmočnejše spone centralizacije. Plesalka ali plesalec se tako znajde na področju popolne svobode telesa in duha, kjer eno zavest doživljajo številna telesa brez kakršnih koli omejitev.

Na tej poti – ki je pot zabave, ugodja, ekstaze in ljubezni – so mogoči novi ustvarjalni in plesni podvigi – deepness programi, ki si jih v tem trenutku ne moremo niti predstavljati in se bodo ustvarili sami od sebe kot rezultat poglobljenega raziskovanja NuDanze.

P.S. Če bi se radi naučili NuDanze, potem vabljeni na delavnico, ki bo 25. in 26. 11. 2017 v Ljubljani. Za podrobnosti o delavnici kliknite tukaj!

Vir: Avtor članka je Adrian P. KezeleČlanek je preveden in objavljen z avtorjevim dovoljenjem.